Usługi

Ceny naszych usług są każdorazowo uzgadniane z klientami w drodze negocjacji. Czynnikami wpływającymi na wysokość ceny jest ilość dokumentów, wielkość zatrudnienia oraz specyfika działalności firmy oraz jej możliwości finansowe.
Orientacyjne ceny niektórych naszych usług – opłaty netto w zależności od średniej ilości dokumentów w miesiącu.
Księgi rachunkowe

Do 30 dokumentów*

200 zł

31 – 60 dokumentów*

400 zł

61 – 90 dokumentów*

600 zł

91 – 120 dokumentów*

800 zł

121 – 150 dokumentów*

1000 zł

151 – 180 dokumentów*

1200 zł

181 – 200 dokumentów*

1400 zł

Powyżej 200 dokumentów*

indywidualnie

*Dokumentem księgowym w rozumieniu niniejszej oferty jest jedna faktura zakupu, jedna faktura sprzedaży, bądź 5 pozycji raportu kasowego lub wyciągu bankowego.
Cena ulega zmianie jeżeli średnia liczba dokumentów w trzech kolejnych miesiącach (kwartał kalendarzowy) jest wyższa bądź niższa od liczby dokumentów z dotychczasowego przedziału.
Książka przychodów i rozchodów

Do 30 dokumentów*

50 zł

31 – 60 dokumentów*

100 zł

91 – 120 dokumentów*

150 zł

121 – 150 dokumentów*

200 zł

151 – 180 dokumentów*

300 zł

181 – 210 dokumentów*

500 zł

powyżej 210 dokumentów*

indywidualni

* Dokumentem księgowym w rozumieniu niniejszej oferty jest jedna faktura zakupu lub jedna faktura sprzedaży.
Cena ulega zmianie jeżeli średnia liczba dokumentów w trzech kolejnych miesiącach (kwartał kalendarzowy) jest wyższa bądź niższa od liczby dokumentów z dotychczasowego przedziału.
Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa
Opłata za jednego pracownika – 15,00 zł.
Sporządzanie wniosków kredytowych już od 200 zł.
Od naszych klientów nie pobieramy dodatkowych opłat za konsultacje oraz za załatwianie spraw w Urzędach Skarbowych i ZUS-ie.
Na życzenie klienta odbieramy dokumenty w siedzibie klienta, także bez dodatkowych opłat.